Privacyverklaring

Beauty Moments by Britt lotusbloem

Beauty Moments by Britt, gevestigd aan Nieuwlandstraat 120 2729 DW Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.beautymomentsbybritt.nl
Snoekbaars 18
2742 NC Waddinxveen
0657801575
Britt van der Voort van der Kleij is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Moments by Britt. Zij is te bereiken via info@beautymomentsbybritt.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Beauty Moments by Britt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd IP-adres)
- Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd IP-adres)
- Productgebruik van de gegeven behandeling
- Voor en na foto’s van de behandeling

Bijzondere persoonsgegevens:
- Medische gegevens welke noodzakelijk zijn voor de behandeling

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@beautymomentsbybritt.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Beauty Moments by Britt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Beauty Moments by Britt gebruikt uw naam en e-mailadres voor het verzenden van mijn nieuwsbrief wanneer u zich heeft ingeschreven.
- Beauty Moments by Britt gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Beauty Moments by Britt gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Beauty Moments by Britt verwerkt het productgebruik van een gegeven behandeling om de voortgang te monitoren en om een zo goed mogelijk advies te geven.
- Beauty Moments by Britt verwerkt uw medicijngebruik en/of eventuele allergieën indien dit noodzakelijk is voor de behandeling.
- Beauty Moments by Britt maakt voor en na foto’s van de behandeling met uw toestemming en onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen.
- Beauty Moments by Britt verwerkt uw geboortedatum en e-mailadres om u een attentie te sturen op uw verjaardag.
- Beauty Moments by Britt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Beauty Moments by Britt gebruikt uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres voor de afhandeling van uw betaling.
- Beauty Moments by Britt verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty Moments by Britt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Moments by Britt) tussen zit.

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar
Beauty Moments by Britt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
- Uw gegevens worden bewaard tot twee jaar na het laatste bezoek aan de salon.
- Bij het inschrijven van de nieuwsbrief heeft u uw naam en e-mailadres verstrekt. Ik zal deze gegevens bewaren totdat u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.
- Wanneer u via het contactformulier op de website contact met mij opneemt worden uw gegevens zichtbaar voor mij. Ik verwijder deze gegevens zodra de contactvraag is afgerond, tenzij u klant bij mij wordt.
- Uw gegevens met betrekking tot het afhandelen van de betaling dien ik volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Moments by Britt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty Moments by Britt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beauty Moments by Britt heeft bewerkersovereenkomsten gesloten met:
- Salonized agenda systeem
- websitehosting

Beauty Moments by Britt maakt gebruik van een iZettle pinautomaat en de bijbehorende app om betalingen te ontvangen. Voor meer informatie over uw privacy verwijs ik u naar https://www.izettle.com/nl/privacybeleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Beauty Moments by Britt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Mijn website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Verder heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Moments by Britt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautymomentsbybritt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beauty Moments by Britt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Beauty Moments by Britt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@beautymomentsbybritt.nl.